Partners

Wij werken onder andere samen met:

KringTex

 

KringTex is een zelfstandig textielsorteerbedrijf, waar KringloopCentrum BA-BU-NIJ voor 50% aandeelhouder van is.


Uitvoeringsorganisatie BBS

Uitvoeringsorganisatie BBS zorgt er onder andere voor dat statushouders aan KringloopCentrum BA-BU-NIJ worden gekoppeld zodat zij bij ons werkervaring op kunnen doen.


Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN)

Het Keurmerk Kringloop Nederland  garandeert dat KringloopCentrum BA-BU-NIJ professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu.