ANBI

ANBI gegevens

Naam: Stichting KringloopCentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk
Adres: Tolweg 1A - 3741 LM Baarn
Telefoon: 085-0185579
E-mailadres: administratie@kringloopbaarn.nl
RSIN nummer: 0067.64.800

Doelstelling van de Stichting (statuten, artikel 2 lid 1)

  1. Het bevorderen van producthergebruik met als doel het hergebruik van onderdelen en grondstoffen. Daarmee als gevolg de uitputting van eindige grondstofvoorraden tegen te gaan.
  2. Het scheppen van betaalde en onbetaalde werkgelegenheid.
  3. Het oprichten van en of deelnemen aan organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel.
  4. Het verlenen van diensten aan organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel.
  5. Het geven van voorlichting aan de bevordering van de bewustmaking van bevolking en overheid. Ten aanzien van het sparen van grondstoffen en energiebronnen. Zo houden we een rechtstreeks of zijdelings verband en zijn we bevordelijk aan het doel.

Beleidsplan

T.b.v. de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen gestimuleerd door het actief inzamelen van deze goederen. Vervolgens na al het sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkels. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB lijst.

 

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt de stichting mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen zijn o.a. langdurig werklozen, 50 plussers, mensen met een re-integratievraag. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke sociale dienst van de gemeentes Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Nijkerk en de psychiatrische instellingen in de omgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het eigen personeel is een scholingsplan opgesteld. Waarvoor jaarlijks een budget beschikbaar is dat elk jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld.

 

Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van de bovenstaande activiteiten.

Bestuur en directie

Bestuursleden: 

  • de heer W. Huijgen, Bunschoten (voorzitter)
  • de heer W.L. Lieberwerth, Baarn (secretaris)
  • de heer  M. de Jong-Tennekes, Baarn (bestuurslid)
  • de heer A. ter Beek, Bunschoten (penningmeester)

Directie:

mevrouw M. Domela Nieuwenhuis (directeur)

Beloningsbeleid

De bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis. Men ontvangt geen beloning, wel vergoeding van specifiek voor de Stichting gemaakte onkosten. Het bestuur is tevens in het UBO register geregistreerd.


Documenten

Download
Balans - staat baten en lasten 31-12-23
Adobe Acrobat document 74.2 KB
Download
Jaarverslag 2023 KC BA - BU - NIJ.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Download
Jaarverslag 2022 KC BA - BU - NIJ.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Download
Jaarverslag 2021 KC BA-BU-NIJ.pdf
Adobe Acrobat document 171.1 KB