Missie & visie

Missie: Alle goederen een tweede leven geven

De missie van KringloopCentrum BA-BU-NIJ:

 • Inzamelen, scheiden, verkopen en recyclen van gebruikte goederen en materialen
 • Begeleiden van de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Visie en hoofddoelen

Vanuit onze missie, de interne kracht en de ontwikkelingen merken wij dat er een duidelijke plaats is weggelegd voor KringloopCentrum BA-BU-NIJ in de samenleving. Deze plaats willen we verder uitbouwen door nog nadrukkelijker aan te sluiten bij de behoeften van onze belanghebbenden. Dit betekent keuzes maken en het verder professionaliseren van onze organisatie.

KringloopCentrum BA-BU-NIJ werkt hard aan de volgende doelen:

 • Aantrekkelijk aanbod en prettig winkelen
 • Professionele ontwikkeling van mensen en de zorg voor mensen
 • Veel product-hergebruik van goederen en materialen
 • Win-win samenwerking met stakeholders
 • Financiële continuiteit en stabiliteit

Uitgangspunten

De visie, het beleid en de doelstellingen van KringloopCentrum BA-BU-NIJ zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Milieu en klanteisen staan centraal
 • Transparantie voor interne en externe belanghebbende partijen
 • Betrokkenheid van alle medewerkers bij het kringloopcentrum
 • Bewustzijn bij de medewerkers van de invloed van de werkzaamheden op de prestaties van KringloopCentrum BA-BU-NIJ
 • Constante verbetering van de milieuprestaties
 • Preventie van milieubelasting
 • Naleving van (milieu)wet en regelgeving

Kernwaarden

Om onze missie te kunnen realiseren vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers handelen volgens onze kernwaarden (DORS): duurzaam, ontwikkelbereidheid, respectvol en samenwerkend.

Deze waarden vult KringloopCentrum BA-BU-NIJ als volgt in:

Duurzaam

  Nastreven dat er zo veel mogelijk afval wordt hergebruikt en zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gehandeld.
Ontwikkelingsbereidheid   Positief staan tegenover het ontwikkelen van jezelf ten behoeve van 'verder komen' van jezelf en KringloopCentrum BA-BU-NIJ.
Respectvol   Open en eerlijk zijn naar klanten en de mensen met wie je werkt in al hun verschillen, op basis van gelijkwaardigheid.
Samenwerkend   Betrokken zijn bij KringloopCentrum BA-BU-NIJ en de bereidheid hebben om samen te werken met collega's en klanten daar waar KringloopCentrum BA-BU-NIJ voor staat en aan wil werken.